snelleweb onderzoek online marketing SEOHoe zit het met internetgebruik en internettoegang in Nederland?
Om een goed idee te kunnen krijgen van de invloed die een goede SEO strategie kan hebben op uw bedrijf, moeten we eerst de cijfers tevoorschijn halen. Aan de hand van deze cijfers kunt u een beter beeld krijgen van hoe u zichtbaar wordt voor uw doelgroep door middel van internet.
Als ondernemer heeft u vragen zoals: heb ik nou echt een website nodig? Hoe doe ik aan online marketing? Wat is SEO en is het belangrijk?
In dit artikel brengen we de cijfers en de feiten tevoorschijn die deze vragen vanzelf zullen beantwoorden.

Uit CBS cijfers blijkt dat in 2012 96% Nederlandse huishoudens internettoegang hadden.

We kunnen zeggen dat de adoptie van internettoegang op thuisadressen in Nederland net zo goed als volbracht is. Per jaar neemt het internetgebruik per huishouden alleen maar toe. In 2012 nam het aantal Nederlandse huishoudens met toegang tot internet toe met 1%, om zo uit te komen op 96%. Dit betekent dat ongeveer 16.061.407 miljoen Nederlanders in de leeftijd  van 12 tot en met 74 jaar iedere dag online zijn en toegang hebben tot internet gebruik, volgens de cijfers van CBS. Dit betekent dat slechts 4% van de Nederlandse huishoudens niet beschikt over internet op het thuisadres. Veel voorkomende redenen om geen internettoegang te hebben, zijn het ontbreken van interesse, financiële redenen en het hebben van een (lichamelijke of geestelijke) beperking.

Welk type huishoudens hebben geen internettoegang?

De adoptie van internettoegang op het thuisadres neemt met het jaar toe. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2005 al 83% van de Nederlandse huishoudens internettoegang hadden op het thuisadres en vanaf 2005 tot nu is dit aantal geleidelijk gestegen. Onder welke groepen bevinden zich de internet loze huishoudens? Deze zijn te vinden onder 65-plussers (19% heeft geen internet), lager opgeleiden (9% heeft geen internet), personen met alleen basisonderwijs (16% heeft geen internet) en niet-werkende personen (11% heeft geen internet). De conclusie die we kunnen trekken uit deze cijfers is dat de actieve klant met  koopkracht niet in de groep zit. Een interessant aspect van deze cijfers is de 19% 65-plussers zonder internet. Hoeveel 65-plussers hebben wel internet en wat doen ze op internet? Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2006 40% van de mensen tussen de 65 en 75 jaar gebruikmaakten van internet. In 2012 is dit gestegen naar ongeveer 75%. Het verschil tussen mannen en vrouwen in deze leeftijdscategorie laat zien dat mannen meer gebruikmaken van internet dan vrouwen (mannen 83% en vrouwen 76%).

65-plussers de laatste tijd meer geïnteresseerd in internetten

internetgebruikers 2006-2012Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mannen (96%) met internettoegang op het thuisadres hoger ligt dan het aantal vrouwen (95%), een verschil dat niet eerder zo klein was. Wat ons ondertussen opvalt, is dat het aantal huishoudens met internettoegang onder de 12 tot 45jarigen al enkele jaren extreem hoog ligt, namelijk rond de 99%, iets wat al sinds 2008 het geval is. Hoofdzakelijk 45-plussers zorgen voor de kleine stijgingen op de totale bevolking; beschikte in 2008 nog slechts 57% van de 65-plussers over internet, in 2012 bedroeg dit al 81%.

mannen-vrouwen gebruik internet

 

Ouderen gebruiken internet vooral voor e-mail en zoeken naar informatie

Vrijwel alle internetgebruikers e-mailen en twee derde zoekt naar informatie. Chatten en sociale media’s zoals Facebook en twitter zijn bij ouderen veel minder populair. Zo gebruikt slechts één op de tien internettende 75-plussers en een kwart van de 65- tot 75-jarige internetters social media. Onder de 65 jaar is dat 71%. Ook bij online winkelen zijn duidelijke verschillen tussen de leeftijdsgroepen te zien: acht op de tien 12- tot 65-jarigeinternetgebruikers winkelt wel eens online. Bij de 65- tot 75-jarigen zijn dat er vier op de tien en bij de 75-plussers een op de tien internetgebruikers.

Oudere internetgebruikers gebruiken het web naast e-mailen vooral voor het zoeken van informatie en bankieren. Ook boeken ze wel eens reizen, lezen de krant, kijken tv en luisteren naar de radio via internet.

Activiteiten van internetgebruikers, 2012

Uit de onderstaande grafiek kunnen we een goed beeld krijgen van hoe het internet gebruikt wordt, afhankelijk van de leeftijdsgroepen. Dit is belangrijke informatie die u moet gebruiken wanneer u een marketingplan maakt voor uw bedrijf, product of dienst. Waar zit uw doelgroep en hoe gebruiken ze internet? Hoe kunt u gebruik maken van SEO om uw doelgroep te kunnen bereiken?

internet gebruik leeftijd online marketing

Bron: http://www.cbs.nl